Taksim ve Gezi Parkı Proje iptalı Mahkeme Kararı - İstanbul 1. İdare Mahkemesi - Kararın Tam Metni

Yazan: Unknown Yazdığı Tarih: 4 Temmuz 2013 Perşembe | 06:54

T. C.
İSTANBUL
1. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2012/778
KARAR NO : 2013/1084
DAVACI LAR : 1- TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI(İSTANBUL ŞUBESİ)
2- TMMOB MİMARLAR ODASI(İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ)
3- TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI(İSTANBUL ŞUBESİ)
[VEKİLLERİ] : AV. ŞERAFETTİN CAN ATALAY
Kemankeş Cad. No: 31 Fatih/İSTANBUL
DAVALI : 1- İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI/Fatih/İSTANBUL
[VEKİLİ] : AV. ŞUĞLE KINIK (AYNI YERDE)
DAVALI : 2- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI/ANKARA
HUKUK MÜŞAVİRİ :AYDAN KIZILARSLAN (AYNI YERDE)

DAVANIN ÖZETİ : Davacılar tarafından; 17.01.2012 tarihinde onaylanan “Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı yayalaştırma projesine ilişkin” 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan değişikliklerinin; Bölgenin tarihsel kimliğine zarar vereceği, trafik yoğunluğuna yol açacağı, sosyal donatı alanlarının zarar göreceği, koruma kurulu kararlarının göz ardı edildiği, 1943 yılında yapılan Taksim Gezi Parkının bir kültür varlığı olarak özgün değerleriyle tescil edilmesi gerekirken dava konusu plan değişikliğiyle yok edildiği, şehircilik ilkeleri, koruma ve planlama esasları ve kamu yararı yönünden hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
06:54 | 0 comments

Metin Feyzioğlu - Türkiye Barolar Birliği Başkanı: Barışçıl davranmak kaydıyla. ‘Yer gösterdik, o yerde yapmadıkları için bu gösteriyi dağıttık’ denilemez.

Yazan: Unknown Yazdığı Tarih: 30 Haziran 2013 Pazar | 05:22

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uygulamasında polisin bir gösteriyi güç kullanarak dağıtabilmesi için ön şart o gösterinin barışçıl olmamasıdır. Bizde çok yanlış anlaşılan husus şu. Polis ‘dağılın’ uyarısı yaptıktan sonra göstericiler dağılmazsa, güç kullanmasının meşru olduğu sanılıyor. Oysa barışçıl gösteriye ‘dağılın’ uyarısı yapmak hukuka aykırı olduğu için bu uyarıya uymayana kullanılan güç hangi oranda olursa olsun orantısızdır. Yani barışçıl göstericinin ister kolundan tutsun, ister gaz sıksın orantısız güçtür.
05:22 | 0 comments