Metin Feyzioğlu - Türkiye Barolar Birliği Başkanı: Barışçıl davranmak kaydıyla. ‘Yer gösterdik, o yerde yapmadıkları için bu gösteriyi dağıttık’ denilemez.

Yazan: Unknown Yazdığı Tarih: 30 Haziran 2013 Pazar | 05:22

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uygulamasında polisin bir gösteriyi güç kullanarak dağıtabilmesi için ön şart o gösterinin barışçıl olmamasıdır. Bizde çok yanlış anlaşılan husus şu. Polis ‘dağılın’ uyarısı yaptıktan sonra göstericiler dağılmazsa, güç kullanmasının meşru olduğu sanılıyor. Oysa barışçıl gösteriye ‘dağılın’ uyarısı yapmak hukuka aykırı olduğu için bu uyarıya uymayana kullanılan güç hangi oranda olursa olsun orantısızdır. Yani barışçıl göstericinin ister kolundan tutsun, ister gaz sıksın orantısız güçtür.

Bir başka ayrıntı toplantı ve gösteri hakkının içine toplantı gösterinin yapılacağı yeri belirleme hakkı da giriyor. Yani barışçıl gösteri yapmak kaydıyla kişiler uygun gördükleri yerde toplantı ve gösteri düzenleyebilirler. Barışçıl davranmak kaydıyla. ‘Yer gösterdik, o yerde yapmadıkları için bu gösteriyi dağıttık’ denilemez. Bu da uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir hukuksuzluk. Hata şurada. AİHS ve AİHM’i, hiçbir şekilde anlamadan genelge yayımlanıyor. Kanunları da AİHM ve AİHS’e uygun okumamız gerekiyor.”

Metin Feyzioğlu - Türkiye Barolar Birliği Başkanı